Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

White Star Foundation od 2007 roku wspiera inicjatywy not-for-profit stawiające sobie za cel pomoc dzieciom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Cztery z nich stały się niezależnymi fundacjami not-for-profit działającymi w Polsce. Te fundacje, wchodzące w skład White Star Foundation Group, to: Big Brothers Big Sisters of Poland, Katalyst Education i Katalyst Engineering.

Misją White Star Foundation jest realizowanie, głównie w Polsce, przedsięwzięć społecznych mających na celu pomoc dzieciom znajdującym się w sytuacji, która utrudnia im rozwijanie ich potencjału.

White Star Foundation realizuje swoją misję poprzez wdrażanie zarówno sprawdzonych jak
i nowatorskich pomysłów za pośrednictwem fundacji, które znajdują elastyczne rozwiązania konkretnych problemów, z jakimi dzieci muszą zmagać się w dzisiejszym, skomplikowanym świecie.

Jak działamy

Nie pracujemy dla zysku. Zamiast po prostu finansować działalność organizacji not-for-profit wolimy uczestniczyć w ich planowaniu, budowaniu od podstaw i rozwijaniu w taki sposób, aby zmaksymalizować skalę ich działalności. Rekrutujemy zespół managerów i pracujemy z nimi nad przygotowaniem planu, który pozwoli fundacji osiągnąć częściową lub pełną samowystarczalność. Zapewniamy finansowanie do czasu, aż każda z fundacji będzie świadczyła najwyższą jakość usług swoim beneficjentom oraz zacznie działać stabilnie jako dobrze zarządzana jednostka. Kontynuujemy doraźne finansowanie i pomagamy w rekrutacji wolontariuszy, w celu zoptymalizowania działań w najszerszym, odpowiednim dla danej fundacji, zakresie.

Nasze cele

Wyrównywanie szans: inspirowanie, rozwijanie i wspieranie fundacji działających na rzecz dzieci, które znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Cel ten osiągamy zapewniając tym dzieciom podobne warunki jak te, którymi cieszą się ich bardziej uprzywilejowani rówieśnicy, tak by polepszyć ich perspektywy edukacyjne, zdrowotne i rozwojowe, a także ich ogólny dobrobyt.

Rozwijanie wolontariatu: zwiększanie liczby wolontariuszy biorących udział w przedsięwzięciach charytatywnych. Pomimo iż wolontariat w Polsce jest coraz bardziej popularny, nadal nie ma silnej tradycji angażowania się w pracę organizacji charytatywnych. White Star Foundation stara się zwiększać zainteresowanie społeczeństwa uczestnictwem w inicjatywach not-for-profit poprzez edukację i promocję. Niektóre z naszych fundacji mogą być rozbudowywane głównie dzięki pracy wolontariuszy. Mamy nadzieję stać się ekspertami w mobilizowaniu dużych grup wolontariackich i zarządzaniu nimi.

Popularyzowanie dobroczynności: zwiększanie częstotliwości i jakości działań prospołecznych. Jednym z rozwiązań jest tworzenie fundacji zasługujących na wsparcie. Inne rozwiązanie to zwiększanie transparentności działań charytatywnych polskich fundacji.

Stworzenie armii liderów organizacji not-for-profit: zarządzanie działalnością charytatywną wymaga szczególnych umiejętności, doświadczenia i właściwych priorytetów. W polskim systemie edukacji brakuje kursów przygotowujących do zarządzania organizacjami
not-for-profit. Jednym z naszych celów jest wykształcenie dużej liczby liderów dla takich organizacji w Polsce. W naszych fundacjach ci managerowie znajdą liczne i długofalowe możliwości samorealizacji.

Nasze obszary działania

Zdrowie dzieci, Dobrobyt dzieci, Edukacja, Innowacje społeczne, Edukacja STEM/STEAM

The White Star Foundation Group

White Star Foundation
Numer KRS: 0000286284
Data wpisu do Rejerstru Przedsiębiorców: 8 października 2007
Zarząd
Brian Patterson, Prezes
Katarzyna Serkis, Wiceprezes

Big Brothers Big Sisters of Poland
Numer KRS: 0000521717
Data wpisu do Rejerstru Przedsiębiorców: 11 września 2014
Zarząd
Brian Patterson, Prezes
Katarzyna Serkis, Wiceprezes
www.bbbspoland.org
www.facebook.com/BBBSPoland

Katalyst Education
Numer KRS: 0000558853
Data wpisu do Rejerstru Przedsiębiorców: 21 maja 2015
Zarząd
Brian Patterson, Prezes
Katarzyna Serkis, Wiceprezes
www.katalysteducation.org

Katalyst Engineering
Numer KRS: 0000561681
Data wpisu do Rejerstru Przedsiębiorców: 9 czerwca 2015
Zarząd
Katarzyna Serkis, Prezes
Christopher Sweeney, Wiceprezes
Anna Kościelak, Członek Zarządu
www.katalystengineering.org
www.facebook.com/OgarnijInzynierie

OpenStax Poland
Numer KRS: 0000738271
Data wpisu do Rejerstru Przedsiębiorców: 3 lipca 2018
Zarząd
Christopher Sweeney, Prezes
Katarzyna Serkis, Członek Zarządu
Marika Mstowska-Klaub, Członek Zarządu
www.openstax.pl