POZNAWAJ

POSZUKUJ

POMAGAJ

MOTYWUJ

ODKRYWAJ

DZIAŁAJ

INSPIRUJ

ZACHĘCAJ

Misja White Star Foundation

Misją White Star Foundation jest realizowanie, głównie w Polsce, przedsięwzięć
społecznych mających na celu pomoc dzieciom znajdującym się w sytuacji, która utrudnia
im rozwijanie ich potencjału.

White Star Foundation realizuje swoją misję poprzez wdrażanie zarówno sprawdzonych
jak i nowatorskich pomysłów za pośrednictwem działań fundacji, które dopasowują
odpowiednie rozwiązania do konkretnych problemów dzieci – zwłaszcza tych, które
muszą zmagać się z trudnościami w dzisiejszym skomplikowanym świecie.