Co robimy

White Star Foundation od 2007 roku wspiera inicjatywy not-for-profit, które pomagają dzieciom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Cztery z nich stały się niezależnymi fundacjami not-for-profit działającymi w Polsce pod egidą White Star Foundation Group: Big Brothers Big Sisters of Poland, Katalyst Engineering i Katalyst Education.

Misją Big Brothers Big Sisters of Poland jest pomoc dzieciom mającym trudności w zrealizowaniu ich potencjału poprzez zapewnienie bezpiecznej i trwałej relacji z mentorem, mającej na celu zmienić ich życie na lepsze.

Dobroczynny wpływ mentoringu na życie dziecka został udowodniony w niezależnych badaniach. Największe korzyści wynikające z programu Big Brothers Big Sisters to:

  • Polepszenie wyników w nauce
  • Pozytywne zmiany emocjonalne w kontaktach społecznych
  • Poprawa zachowania
  • Mniejsze prawdopodobieństwo, że zaczną pić alkohol lub brać narkotyki
  • Mniejsze prawdopodobieństwo wagarowania
  • Większa wiara w siebie dzięki temu, że mentor w nie uwierzył

Badania wykazały także, że dzieci, które przystąpiły do programu Big Brothers Big Sisters, bardziej wierzyły w swoje umiejętności w szkole i miały lepsze relacje z rodziną. Takie rezultaty wynikają częściowo z faktu, że osoby połączone w programie Big Brothers Big Sisters spędzają razem więcej czasu i utrzymują relacje przez dłuższy okres niż w innych programach mentoringowych. Badania pokazują, że w programach mentoringowych bez infrastruktury BBBS, relacje trwają zbyt krótko, aby można było zauważyć jakiekolwiek efekty.
pdfIcoOrange PRZECZYTAJ CAŁY RAPORT 

Big Brothers Big Sisters (BBBS) zostało założone w Nowym Jorku w 1904 roku. Od tego czasu aż 3 mln dzieci skorzystało z pomocy mentorów wspieranych przez profesjonalnie przygotowanych pracowników fundacji. Obecnie istnieje około 250 tys. nawiązanych relacji w Stanach Zjednoczonych i 30 tys. relacji w innych krajach. Big Brothers Big Sisters of Poland jest fundacją partnerską Big Brothers Big Sisters International i jedną z fundacji White Star Foundation Group.

Działania BBBSP skupiają się na zapewnianiu profesjonalnego wsparcia mentorom i dzieciom połączonym w relacji mentorskiej. Mentor w programie BBBSP to osoba pełnoletnia, która w ramach pracy wolontariackiej chce spędzać czas z dziećmi dotkniętymi przeciwnościami losu. Może być to dziecko z rodziny, w której jest tylko jeden rodzic, które nie ma żadnej lub ma bardzo nieliczną dalszą rodzinę, lub dziecko, które jest pod negatywnym wpływem swoich rówieśników i brakuje mu wzorów do naśladowania. Dzieci te najczęściej mają niewielki lub utrudniony kontakt z dorosłymi, z którymi mogliby porozmawiać o swoich problemach, lękach i marzeniach.

Więcej informacji na stronie www.bbbspoland.org

Na całym świecie toczy się dyskusja na temat wagi kształcenia wiedzy i umiejętności technicznych u dzieci, tak aby przygotować je do wyzwań jakie stawia przed nimi XXI wiek. Mimo intensywnego rozwoju metod nauczania przyrody, techniki i matematyki, myśleniu inżynieryjnemu, jako jednemu z elementów edukacji STEAM poświęca się zbyt mało uwagi, szczególnie w młodszych klasach.

Badania pokazują, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie szkół podstawowych nie rozumieją w pełni zagadnień z zakresu inżynierii oraz niezliczonych i ekscytujących możliwości, które z nich wynikają. Według raportu Komitetu Doradców ds. Nauki i Technologii Prezydenta Stanów Zjednoczonych wyzwaniem jest nie tylko fakt, że niektórzy uczniowie są nieprzygotowani, ale także to że większość najlepszych uczniów jest zupełnie niezainteresowana przedmiotami z zakresu STEAM i porzucają kierunki ścisłe i inżynieryjne na rzecz innych kierunków.

Misją Katalyst Engineering jest pobudzanie wyobraźni i budowanie zainteresowania uczniów inżynierią i naukami ścisłymi, poprzez zapewnienie szkołom podstawowym innowacyjnego programu inżynieryjnego stworzonego na ich potrzeby, opartego na współpracy oraz wymianie doświadczeń.

Wyniki badań pokazują, że dzieci wykluczają niektóre ścieżki kariery zawodowej już na poziomie 5 klasy szkoły podstawowej. Wtedy również zaczynają rozważać możliwe dla siebie opcje kariery zawodowej. Z tych względów etap ten jest bardzo ważny i ma duży wpływ na dalsze wybory uczniów. Można powiedzieć, że powstaje wtedy niewielkie, ale znaczące okno czasowe, które pozwala dołączyć inżynierię do listy atrakcyjnych dla młodych ludzi zawodów. Kluczowe jest więc zapewnienie uczniom na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum możliwości odkrycia autentycznych i istotnych aspektów inżynierii, zanim przedwcześnie stwierdzą „to nie dla mnie”.
pdfIcoOrange PRZECZYTAJ CAŁY RAPORT

Fundacja Katalyst Engineering chce jak najlepiej wykorzystać to “okno czasowe” poprzez wprowadzenie programu “Ogarnij Inżynierię” do szkół podstawowych w całej Polsce. Bezpłatny modułowy program edukacyjny wykorzystuje drukarki 3D oraz zestawy inżynieryjne do łączenia inżynieryjnego projektowania i technologii druku 3D z wiedzą z zakresu przyrody, matematyki, informatyki, techniki i plastyki.

Więcej informacji na stronie www.katalystengineering.org

Misją fundacji Katalyst Education, opartą na filozofii Otwartych Zasobów Edukacyjnych, jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów w Polsce, poprzez tworzenie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i dostarczanie usług wspierających optymalne ich wykorzystanie.

Wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów szkolnictwa ogólnego (od przedszkola do końca szkoły średniej) zainteresowaliśmy się w 2012 roku, gdy dowiedzieliśmy się o pewnym problemie, z jakim borykało się wiele mniej zamożnych rodzin. Szkoły wymagały, by to rodzice zapewnili podręczniki, jednakże ich ceny były tak wysokie, że wielu z tych rodzin nie było na nie stać.

Dodatkowo, większość podręczników szkolnych zawierała karty ćwiczeń do wypełniania, przez co mogły być wykorzystane tylko raz. Ograniczało to możliwość przekazywania ich młodszym uczniom. Z tego powodu dzieci nie mogły korzystać z używanych książek, co najbardziej uderzało w budżety mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Od tamtej pory sytuacja znacznie się poprawiła. W 2014 roku Ministerstwo Edukacji wprowadziło otwarte cyfrowe podręczniki dla szkolnictwa ogólnego oraz zaczęło współfinansować zakup podręczników drukowanych. Jednocześnie skłoniło wydawców do wydzielenia ćwiczeń z podręczników, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie.

Mimo wielu zmian, w polskim systemie edukacji pozostaje poważny problem potęgujący nierówne szanse dzieci o niższym statusie ekonomicznym. Według raportu Open Society Institute, co drugi uczeń w Polsce korzysta lub korzystał z płatnych korepetycji, a wiele rodzin nie wynajmuje korepetytorów, bo po prostu ich na to nie stać. W rezultacie niektóre dzieci już na samym początku swojej drogi są w gorszej sytuacji niż ich rówieśnicy.

Jesteśmy przekonani, iż technologie cyfrowe mogą pomóc rozwiązać wyżej opisany problem, a także wiele innych, jakie na co dzień trapią polski system edukacji. Cyfrowe materiały edukacyjne pozwalają uczyć się w dowolnym czasie, dowolnym miejscu i dowolnym tempie.

Technologie cyfrowe umożliwiają tworzenie wysokiej jakości narzędzi edukacyjnych stosunkowo niskim kosztem. W trakcie rozległego badania rynku Fundacja Katalyst Education zidentyfikowała kilkanaście potrzeb edukacyjnych, które można by zaspokoić za pomocą dedykowanych cyfrowych narzędzi i znacząco przyczynić się do wyrównywania szans w nauce. Obecnie realizujemy trzy z tych pomysłów: wideokanał Pi-stacja, repozytorium podręczników akademickich CNX/OpenStax, oraz Mapę Karier.

Pi-stacja to repozytorium krótkich filmów edukacyjnych docelowo pokrywających całą podstawę programową kształcenia ogólnego i ściśle do niej dopasowanych. Zamierzamy stworzyć około 10 tysięcy filmów dla 16 przedmiotów, aby zapewnić uczniom materiały, z których będą mogli korzystać za darmo w dowolnym miejscu i czasie. Aktualnie nasz główny kanał to Pi-stacja Matematyka.

Mapa Karier prezentuje w atrakcyjnej dla dzieci formie informacje o zawodach i dziedzinach wiedzy wymaganych do ich wykonywania. Jej celem jest zmotywowanie uczniów do nauki poprzez skłonienie ich do głębszego zastanowienia się nad swoją przyszłością i drogami, które do niej prowadzą.

OpenStax Polska to projekt adaptacji na język polski darmowych i otwartych podręczników akademickich oraz platformy na której są udostępniane, z możliwością ich adaptacji przez użytkowników. Na platformie znajdą się darmowe i otwarte podręczniki cyfrowe wysokiej jakości. Projekt jest realizowany we współpracy z ośrodkami akademickimi w Polsce i Rice University w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym podręcznikiem OpenStax Polska jest “Fizyka dla szkół wyższych”.

Więcej informacji na stronie www.katalysteducation.org

OpenStax Polska to projekt adaptacji na język polski darmowych i otwartych podręczników akademickich oraz platformy na której są udostępniane, z możliwością ich adaptacji przez użytkowników. Na platformie znajdą się darmowe i otwarte podręczniki cyfrowe wysokiej jakości. Projekt jest realizowany we współpracy z ośrodkami akademickimi w Polsce i Rice University w Stanach Zjednoczonych. Pierwszym podręcznikiem OpenStax Polska jest “Fizyka dla szkół wyższych”.

W ramach projektu OpenStax Polska przygotowaliśmy nie tylko tłumaczenie książki, ale również jej kulturową adaptację i dostosowanie do polskiego trybu nauki. Pracowało nad nią ponad 40 pracowników naukowych z czołowych polskich uczelni wyższych, co daje gwarancję wysokiej jakości. Korzystanie z podręcznika jest bardzo proste! Razem z podręcznikiem udostępniamy bowiem polską wersję platformy CNX umożliwiającą łatwą adaptację treści do konkretnych potrzeb wykładowców i studentów. Cyfrową wersję podręcznika można także całkowicie za darmo pobrać jako plik PDF, a także korzystać z niej za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Ta innowacyjna forma podręcznika – dzięki prawu do dalszego wykorzystania – daje gwarancję nie tylko tego, że ten i następne podręczniki są i będą darmowe, ale również tego, że będą mogły być aktualizowane i doskonalone przez kolejnych akademików i uczelnie, bez dodatkowych kosztów i barier prawnych. Takie szerokie możliwości zapewnia publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Więcej informacji na stronie www.openstax.pl